Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvodní stránka > O obci > Aktuality

Aktuality


 

Rozhodnutí - v návaznosti na usnesení vlády ČR

Obec Pasečnice, Nová Pasečnice 33, 344 01 Domažlice

 

V Pasečnici dne 17.3.2020

 Rozhodnutí

 V návaznosti na usnesení vlády ČR ze dne 16. března 2020 č. 240 o přijetí krizového opatření vydávám toto rozhodnutí v souladu s opatřením, které má minimalizovat riziko přenosu nemoci mezi občany.

 Obecní úřad od 19.3.2020 do 12.4.2020 pro občany a veřejnost uzavřen.

 S dotazy se obracejte na:

tel.č. 724 186 830 – starostka – Bc. Marie Svobodová

       601 361 412 – místostarosta – Ing.Václav Vejskal

  

   Bc. Marie Svobodová

   Starostka obce Pasečnice

 



MIMOŘÁDNÁ VEŘEJNÁ SCHŮZE PRO OBČANY

MIMOŘÁDNÁ VEŘEJNÁ SCHŮZE PRO OBČANY

TÉMA: VODOVOD A KANALIZACE

SE KONÁ DNE 11.3.2020 OD 18.00 HODIN V HOSPODĚ U VOVČÁKŮ



Poplatky - komunální odpad, poplaky ze psů

Od 1.1.2020 jsou platné:

Obecně závazná vyhláška obce Pasečnice č. 1/2019 o místním poplatku ze psů

Obecně závazná vyhláška obce Pasečnice č. 2/2019 o místním poplatku za provoz systému, shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu.

Obecně závazná vyhláška obce Pasečnice č. 3/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce – nově od 1.1.2020 jedlé oleje a tuky- nádoby jsou za budovou obecního úřadu v době od 17.00 – 19.00 hod.

Občané s trvalým pobytem 500,- Kč na osobu/rok

Pes 100,-, za druhého a každého dalšího 150,-Kč/psa/rok

VS – 1 nebo 2 a číslo popisné

Stará Pasečnice   1 a číslo popisné

Nová Pasečnice   2 a číslo popisné

 

Příklad VS Stará Pasečnice č. 17 bude ve VS uvedeno117

                    Nová Pasečnice č. 17 bude ve VS uvedeno 217

 

Objekty k rekreaci

500,- Kč za objekt k rekreaci

VS číslo 3 a číslo popisné

Příklad Nová Pasečnice 22 bude ve VS 322

 

Číslo účtu: 94-4812321/0710

 

Občané s trvalým pobytem úhrada poplatků do 31.5.2020

Rekreační objekty úhrada do 30.6.2020

Platba poplatků hotově na OÚ od 17.00 hod -19.00 hod každý čtvrtek



Projektová dokumentace - kanalizace, ČOV, vodovod

Projektová dokumentace - kanalizace, ČOV

Projektová dokumentace - vodovod



Svoz komunální odpadu na I.čtvrtletí 2020

8.1.

22.1.

5.2.

19.2.

4.3.

18.3.



situační výkresy pro vodovod a kanalizace

KANALIZACE A ČOV – situační výkresy:

VODOVOD – situační výkresy:

 



Nabídka knihy

K 620. výročí založení obce Pasečnice byla vydána kniha
" Pasečnice v historii a současnosti" .
Cena knihy: 250,- Kč
Možno koupit na obecním úřadě v úřední hodiny nebo objednat přes email a na dobírku zašleme.

Knihu možno koupit v : Informačním středisku v Domažlicích
Knihkupectví Domažlice